Brněnský KOMÁR

… série in-line závodů …

10. ročník závodů pro širokou veřejnost

MÍSTO KONÁNÍ
In-line ovál Brno-Komárov (Hněvkovského 712/62d, 617 00 Brno-Komárov)

PROGRAM AKCE:
9:00 – 10:00 prezentace závodníků, registrace
10:00 – 10:45 dětské kategorie (odrážedla, žáci)
10:45 – 11:15 závod na 10 okruhů (junioři, senioři, masters, fitness)
11:15 – 11:30 štafetový závod na 15min.
12:00 – 12:30 vyhlášení výsledků a tombola

(harmonogram pro poslední termín)

REGISTRACE
Probíhá online přes formulář níže (zaktivnění cca. týden před konkrétním termínem, uzavření den před závodem v 12:00) nebo v den závodu dle časového rozpisu.

Počet závodů v roce 2023

Nejrychleji zajetý okruh

Délka závodního okruhu

KATEGORIE

  • do 5 let / 2018 a mladší / děti na odrážedlech / 150 m
  • 5 – 6 let / 2018 – 2017 / žáci-žákyně D / 1 okruh
  • 7 – 8 let / 2016 – 2015 / žáci-žákyně C / 2 okruhy
  • 9 – 10 let / 2014 – 2013 / žáci-žákyně B / 4 okruhy
  • 11 – 13 let / 2010 – 2012 / žáci-žákyně A / 6 okruhů
  • 14 – 18 let / 2005 – 2009 / junioři-juniorky / 10 okruhů
  • 19 – 39 let / 1984 – 2004 / senioři-seniorky / 10 okruhů
  • nad 40 / 1983 a méně / masters / 10 okruhů
  • fitness / bez omezení věku / fitness / 10 okruhů
  • štafety / muž + žena bez omezení věku / 15 min.

Vyhlášení je rozděleno dle pohlaví a kategorií. Kategorie je vyhlášená zvlášť, pokud se jí zúčastní min. 3 závodníci (jinak může být sloučena).

Všechny věkové kategorie obdrží za 1.-3. místo v jednotlivých závodech medaili a při závěrečném vyhlašování i věcné ceny od naších partnerů.

STARTOVNÉ

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA PŘEDEM:
– děti do 13 let 50,- Kč / závod
– mládež od 14 let a dospělí 100,- Kč / závod
– štafeta 50,- Kč / tým

REGISTRACE A PLATBA NA MÍSTĚ:
– všichni závodníci 200,- Kč / závod

PARTNEŘI

                  

PRAVIDLA

povinná přilba

Pro všechny závodníky je povinná přilba, dále doporučujeme použít chrániče zápěstí, loktů a kolen.

čip a startovní číslo

Závodník musí mít upevněný čip a startovní číslo dle pokynů pořadatele, v případě ztráty nebo nevrácení čipu bude účtován poplatek 500,- Kč.

souhlas zákonného zástupce

Závodník mladší 15-ti let musí u prezentace doložit písemný souhlas zákonného zástupce (nese za závodníka zodpovědnost).

souhlas ke zveřejňování fotografií a videí

Každá osoba svou přítomností na závodech dává souhlas ke zveřejnění fotografií a videí z dané akce a i k dalšímu užití pro účely pořadatelů.

diskvalifikace závodníka

– jízda bez přilby
– účast v závodě pod cizím jménem
– výměna startovního čísla nebo čipu
– nesportovní chování
– odstartování v nesprávné startovní skupině
– užití cizí pomoci
– neodpovídající velikost koleček pro danou kategorii nebo závod 

celkové pořadí

– vítěz každého závodu ve své kategorii dostane 40 bodů, každý další vždy o dva méně až ke 2 bodům, všichni další budou mít 1 bod.
– závodník musí do celkového umístění absolvovat minimálně 2 závody
– do celkového pořadí se počítají 3 nejlepší umístnění
– v případě rovností bodů rozhoduje umístění v posledním závodě seriálu  

průměr koleček

– žákovské kategorie (do 12let) – max. 90mm (roč. 2011-2023)
– závodníci 13-14let – max. 100mm (roč. 2009-2010)
– závodníci 15-18let – max. 110mm (roč. 2005-2008)
– závodníci od 19let – velikost koleček není omezená (roč. 2004 a míň)

program akce 9/2023

9:00 – 10:00 prezentace závodníků, registrace
10:00 – 10:45 dětské kategorie (odrážedla, žáci)
10:45 – 11:15 závod na 10 okruhů (junioři, senioři, masters, fitness)
11:15 – 11:30 štafetový závod na 15min.
12:00 – 12:30 vyhlášení výsledků a tombola

trať závodu

Závodník je povinen jet po trati závodu a v předem určeném směru jízdy.

štafetový závod

– štafeta má 2 členy – dvojice muž & žena bez omezení věku
– každý člen štafety musí absolvovat min. 1 okruh
– cílem je najet co největší počet kol za 15 min.
– vyhlášené budou 3 nejrychlejší štafety

kategorie fitness

Závodník má povolené brusle s vysokou botu nad kotník a zároveň kolečka o max. průměru 90mm.

závody se konají za každého počasí

Závody se neruší a ani nepřesouvají na jiný termín.

max. počet závodníků

V jednotlivých závodech může startovat max. 20 osob, v případě většího počtu budou závodníci rozděleni do více skupin.

start na vlastní nebezpečí

Závodník startuje na vlastní nebezpečí.

škody na zdraví a majetku

Pořadatel nehradí škody na zdraví ani majetku vzniklé účastníkům při závodech série „Brněnský KOMÁR“ a vyhrazuje si  právo upravovat pravidla.

individuální úrazové pojištění

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám.